އަރަފާތު ބިމުގަ އުފަންވި ''ވަދާ'' ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!'

އަރަފާތު ބިމުގަ އުފަންވި ''ވަދާ'' ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށް!'


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 25 ސިކުންތު

ޢަރަފާތު ދުވަހު ޢަރަފާތުގެ "ޖަބަލް އަލް-ރަޙްމާ" ހޮސްޕިޓަލުގައި އުފަންވި ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ވަދާ" އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ އުރުދުންގެ އަންހެނަކު ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ ޙާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އަދި މަންމަގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މާތްކަން އެންްމެ އިތުރުވެގެންވާ އަރަފާތު ދުވަހު ފިރިހެން ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން ގިނަ ބައަކު ދަނީ އެއީ މާތް ކުއްޖެއްކަމަށް ބުނެ ކުއްޖާއަށްޓަކައި ހެޔޮ ދުޢާ ކުރަމުންނެވެ.

ދީނީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ކުދިން އުފަންވާ ދުވަހާއި ތަނާއި އެއީ މުހިންމު ކަންކަން ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް