އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މަރުވެފައޮތް އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ހޮސްޕިޓަލް ގާޑަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރުވެފައޮތް އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑާ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ހޮސްޕިޓަލް ގާޑަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

މަރުވެފައޮތް އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ހޮސްޕިޓަލުގެ ގާޑަކު އިނގިރޭސި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ާ ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިއަ 37 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ހަށިގަނޑާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ހަށިގަނޑު ސްޓޯރޫމްގައި ބާއްވާފައި އޮތީ ހަދިޔާކުރަން ގުނަވަންތައް ނެގުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހަށިގަނޑު ބަލައި ދިއައިރު ގާޑު ހުރީ ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ކަމަށެވެ.

އެނާގެ ބައްޕަ ބުނީ ދަރިފުޅުގެ މަރާއި ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލާއިމެދު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ޝަކުވާތަކެއް ކޮށްފައިވަނިކޮށް "ކުއްލިއަކަށް ގުޅާފައި ހަށިގަނޑާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގައިފި" ކަމަށް ބުނުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވި ކަމަށެވެ. "ހޮސްޕިޓަލްތައް މިއަށްވުރެ ޒިންމާދާރުވާން އެބަޖެހޭ. އިންސާފު ލިބެން ބޭނުން." ކަމަށްވެސް ބައްޕަ ބުނެފައިވެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިންގާފައިވަނީ ސެންޓް ފްރެންސިސް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް