ނޫސްވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލިއަނަރަކަށްވެއްޖެ!

ނޫސްވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލިއަނަރަކަށްވެއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 23 ސިކުންތު

ގަލްފް ނިޔުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިއަކު ކުއްލިއަކަށް 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލިއަނަރަކަށްވެއްޖެއެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ "މިލިއަނަރަކަށް ވުމުގެ ބޮޑު ނަޞީބުވެރިޔާ" ހޮވުމުގައި ގުރުވަތުން ހޮވި 12 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލިއަނަރަކަށްވެފައިވަނީ ގަލްފް ނިޔުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންޑިއާ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް މެތިޔު އެވެ.

ކޮންމެ މަހަކު ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު ނަޞީބުވެރި މިލިއަނަރު ހޮވުމަށް މިއީ ބޭއްވި 195 ވަނަ ފަހަރެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް