ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔަވަން ރަނގަޅު ސޫރަތްތައް (ފައިދާ އާއެކު)

ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔަވަން ރަނގަޅު ސޫރަތްތައް (ފައިދާ އާއެކު)


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ކޮންމެ ރެއަކު 100 އާޔަތް ކިޔެވުމަކީ މުޅި ރޭ އަޅުކަންކުރި ކަމުގެ ސަވާބު ލިބޭ ކަމެކެވެ.

ކޮންމެ ރެއަކު ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ފަހު 2 އާޔަތް ކިޔަވައިފި މީހަކަށް ފުދޭނެ ކަމަށް ޙަދީޘްގައި އޮވެއެވެ.

ކޮންމެ ރެއަކު މުލްކް، ސަޖިދަ، އިސްރާ، ޒުމަރް ސޫރަތް ކިޔަވައިވިދާޅުވެފައި މެނުވީ ރަސޫލާ (ޞޢވ) އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ކަމަށްވެއެވެ.
ކޮންމެ ރެއަކު މުލްކް ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ ކައްވަޅުގެ އަޒާބުން ސަލާމަތްކަން ލިބޭ ކަމެކެވެ.

ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދަކަށްފަހު އާޔަތުލްކުރުސި ކިޔެވުމަކީ އެކަމުގެ އޭނަ ސުވަރުގެ ވަނުމާއިމެދު މަރުވުން ފިޔަވައި އެހެން ހުރަހެއް ނެތް ކަމެކެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކުރުތައް ކިޔަންވާނެއެވެ. އެއިރުން އޭނާއަށް ރައްކައުތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ.

މައުލޫމާތު: ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް