ގައިގަ ބޮން ހަރުކޮށްގެން މިޞުރުގަ ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ގައިގަ ބޮން ހަރުކޮށްގެން މިޞުރުގަ ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު އަތުލައިގެންފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން މިޞުރުގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީއަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު މިއަދު އަތުލައިގެންފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން އަތުލައިގެންފައިވަނީ ޣާޒާއަށް ނިޞްބަތްވާ 24 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ސެކިޔުރިޓީންނަށް އޭނާ އާއިމެދު ޝައްކުކުރެވުނީ ގެންގުޅު ދަބަހެއްގައި އޮތް ކެމިކަލް ފުޅިއެއް ގޮވުމުންނެވެ.

ބައެއް ޚަބަރުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ގޮވާ އެއްޗެއް އެމްބަސީއަށް އެއްލި ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ވީޑިއޯ:

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް