ބުރުނީން ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިދޭނަން: ފައިޞަލް

ބުރުނީން ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިދޭނަން: ފައިޞަލް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 37 ސިކުންތު

ކޯލިޝަން ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރާ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ނިޒާމުގެ ެތެރެއިން ބުރުނީގެ ރައްޔިތުން އެންމެ އެދޭފަދައިން ބުރުނީން ކުޑަހުވަދޫއަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރަނިންމޭޓް ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފައިޞަލް ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަނުގެ ކެންޕޭނު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރަށް އޮމާންކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގަން ކޯލިޝަނުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގަން އެއްވެސް ޖާގައެއްވެސް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ފައިޞަލް ބުރުނީގައިވެސް ވިދާޅުވީ މިހައިތަނަށް ޔަޤީން ކުރެއްވިފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބައްލަވާއިރު އިންތިޚާބުގައި 75 އިންސައްތަ ރައްޔިތުން ވޯޓުދޭނީ ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް