ސިހުރުގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވަންނަ ނަމަ އިސްލާމްކަން ގެއްލޭނެ: އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ސިހުރުގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވަންނަ ނަމަ އިސްލާމްކަން ގެއްލޭނެ: އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

ސިހުރުގެ ތެރެއަށް މީހަކު ވަންނަ ނަމަ އެމީހެއްގެ އިސްލާމްކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށާއި ސިހުރުގެ ތެރެއަށް ވަދެފި މީހަކަށް ޖެހޭނީ އެކަމުން ތައުބާވެ، އަލުން އިސްލާމްވާން ކަމަށް އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް