ފާތިމަތު ފުޅުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު

ފާތިމަތު ފުޅުގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 7 ސިކުންތު

މއ .ގޮމަށިގެ / މާލެ , ފާތިމަތު ފުޅު (82 އަހަރު) ގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު ކުރުން މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާ މިސްކިތުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ