ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ފައިނަލަށް ދަތުރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 20 ސިކުންތު

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018 ގެ ފައިނަލަށް ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ދަތުރު ކުރުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް 2018 ގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ނޭޕާލް މިއަދު ކުޅުނު މެޗް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު