ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ކަމަށް ހީކުރުމަކީ ގޯހެއް‍‍: މުފްތީ މެންކު

ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ކަމަށް ހީކުރުމަކީ ގޯހެއް‍‍: މުފްތީ މެންކު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 18 ސިކުންތު

ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް އަގެއް ނެތް ކަމަށް ހީކުރުމަކީ ގޯހެއް ކަމަށާއި މާތް ﷲ ތިބާ ހެއްދެވީ މަޤްސަދެއްގައި ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކު ނަސޭޙަތްތެރިވެފައިވެއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސާއިމެދު ދެރަކޮށް ހީވެ، ތިމާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނޭ ހީކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ ދިރިއުޅުމުގައި ބުރަ މަސައްކަތްކޮށް، ދިރިއުޅުމުގެ އަސްލު މަޤްސަދު ހާސިލު ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް މުފްތީ މެންކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ކުރާށެވެ. ނަމަވެސް ތިބާއަކީ ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވާ މީހެއް ކަމުގައި ނުވާށެވެ!"

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ