ﷲ އަނިޔާވެރިންނަށް މުޙުލަތެއް (ވަގުތުކޮޅެއް) ދެއްވަވައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދު އިހްމާލުވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ: ޙަދީޘް

ﷲ އަނިޔާވެރިންނަށް މުޙުލަތެއް (ވަގުތުކޮޅެއް) ދެއްވަވައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދު އިހްމާލުވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ: ޙަދީޘް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

ﷲ ތަޢާލާ އަނިޔާވެރިންނަށް މުޙުލަތެއް (ވަގުތުކޮޅެއް) ދެއްވަވައެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން ކުރާ ކަންތަކާއިމެދު އިހްމާލުވެވޮޑިގެން ނުވެއެވެ. މިއީ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް މިއަދު ޓްވީޓް ކުރައްވަވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅެކެވެ.


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް