އަތް ބަލާ ނުވަތަ ކަހީނެއްގެ ގާތަށް ގޮސް އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށްފި މީހާ ކީރިތި ޤްރްއާނަށް ކާފިރުވެއްޖެ - ޙަދީޘް

އަތް ބަލާ ނުވަތަ ކަހީނެއްގެ ގާތަށް ގޮސް އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށްފި މީހާ ކީރިތި ޤްރްއާނަށް ކާފިރުވެއްޖެ - ޙަދީޘް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 57 ސިކުންތު

"ރަސޫލް (ޞޢވ) ހަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ.

"އަތް ބަލާ ނުވަތަ ކަހީނެއްގެ ގާތަށް ގޮސް އޭނާ ބުނާ އެއްޗެއް ތެދުކޮށްފި މީހާ ދަންނާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ރަސޫލް (ޞޢވ) ގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވުނު ކީރިތި ޤްރްއާނަށް ކާފިރުވެއްޖެއެވެ." މިއީ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް އިލްޔާސް ޙުސައިން ކުރައްވަވާފައިވާ ޓްވީޓެކެވެ.

އިތުރު ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ "ރަސޫލް (ޞޢވ) ޙަދީޘްކުރެއްވެވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތައާލާ ގެ ޙަޟްރަތުގައި މަޤާމުގެ ގޮތުން މީސްތަކުންކުރެ ނުބައި މީހަކީ އެމީހެއްގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި މީސްތަކުން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި މީހާ" ކަމަށެވެ.
ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް