އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކުއްތާއެއްގެ ކިބައިން ދަރިން ސަލާމަތްކުރަން އުޅުމުން މައިމީހާއަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑީއޯއަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން!

ކުއްތާއެއްގެ ކިބައިން ދަރިން ސަލާމަތްކުރަން އުޅުމުން މައިމީހާއަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑީއޯއަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

ކުއްތާއެއްގެ ކިބައިން ދަރިން ސަލާމަތްކުރަން އުޅުމުން މައިމީހާއަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑީއޯއަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެއެވެ.

 

ސައުތު ޗައިނާ މޯނިންގ ޕޯސްޓުން ހާމަކުރި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ޗައިނާގެ މަގެއްގައި ދަރިން ގޮވައިގެން ދަނިކޮށް ކުއްތާއެއް އައިސް ދަރިންނަށް ގޯނާކުރަން އުޅުމުން އެކަމަށް ހުރަސް އެޅުމުން ކުއްތާގެ ވެރިމީހާ އައިސް މައިމީހާއަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރެވެ.

 

ދަރިންގެ ކުރިމަތީގައި ކުރި އަނިޔާގައި މައިމިހާގެ އަތުގެ އިނގިއްޔެއްވެސް ވަނީ ބިނދިފައެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


29%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
34%
އޯކޭ
29%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު