އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޤައުމީ ދުވަހާ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 3 ދުވަހަށް އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓު ބަންދުކުރަނީ

ޤައުމީ ދުވަހާ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން 3 ދުވަހަށް އެސްޓީއޯ ސްޕަމާޓު ބަންދުކުރަނީ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 3 ސިކުންތު

މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހާއި އަދި 11 ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަކުރާ ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އެސްޓީއޯ ސްޕަމޓުގެ ވިޔަފާރި މާދަމާއިން ފެށިގެން 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

 

އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފައިވަނީ ސްޕަމާޓު ދެން ހުޅުވާނީ 12 ވާ ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 8.30 ގައި ކަމަށެވެ.

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު