އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ރައީސް މައުމޫން އާއި ކާނަލް ނާޒިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސް މައުމޫން އާއި ކާނަލް ނާޒިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް) މުހައްމަދު ނާޒިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އާއި ނާޒިމް މބައްދަލުކުރެއްވީ މެލޭޝިއާގައެވެ. މިއީ ނާޒިމް މިނިވަންވުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ބޭފުޅަކާ ބައްދަލު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. 

ނާޒިމް ބޭސްފަރުވާއަށް މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ.  

 

 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
14%
ރަނގަޅު
14%
އޯކޭ
42%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު