އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިންތިހާބީ ރައީސް ސޯލިހް އާއި ސައުދީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިންތިހާބީ ރައީސް ސޯލިހް އާއި ސައުދީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި ސައުދީ އަރަބިއާ ގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

 

އިންތިހާބީ ރައީސްގެ އޮފީހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ދަތުރުފުޅުގައި ސައުދީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، މަރުހަބާ ދެންނަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 

އިންތިހާބީ ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި އަރިހުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


20%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
60%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު