އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަދު ހެނދުނު ބަނޑުން ޖަހާލި ލޯންޗު ގައި ތިބި 3 މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފި

މިއަދު ހެނދުނު ބަނޑުން ޖަހާލި ލޯންޗު ގައި ތިބި 3 މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

މިއަދު ހެނދުނު ރޮބިންސަން ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ނ. ފޮއްދޫ އާއި ރ އުނގޫފާރު ދެމެދައް ބަންޑުންޖަހާލުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ލޯންޗު ބަންޑުން ޖަހާލިއިރު އޭގައި ތިން މީހަކު ތިބި ކަމަށާއި  އަދި އެ ތިން މީހުންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅުކަމަށާއި މި 3 މީހުން ސަލާމަތް ކޮށްފައިވަނީ އެސަރަހައްދުން ދަތުރު ކުރި ލޯންޗަކުން ކަމަށެވެ.  

މި ލޯންޗް ކަފުޖަހައިގެން ފޮއްދޫއަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އައިޝަތު އަލީ