އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި ބޮޑުތަނުން އަގުހެޔްކޮށްފި!

އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ކާބޯތަކެތި ބޮޑުތަނުން އަގުހެޔްކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 44 ސިކުންތު

ރަމަޟާން މަހު ވީހައި ހެޔޮ އަގުގައި ކާބޯތަކެތި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން އުފަންވެލި ޝޮޕްތަކުން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަބާވަތުގެ ތަކެތި އަގުހެޔޮކޮށް ހެޔޮ އަގުގައި ވިކަން ފަށައިފިއެވެ. 

އަގުހެޔޮކުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 8 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު ކެރެޓްކިލޯއެއް ވިއްކަނީ އެންމެ 12 ރުފިޔާއަށެވެ. ފަނިގިރާލަން ގިނަބައަކު ބޭނުންކުރާ މެންޑަރިން ކިލޯއެއް 21 ރުފިޔާއަށް ހޯލްސޭލްކުރާއިރު ވަކިން ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ އެންމެ 25 ރުފިޔާއަށެވެ. 

މަޑިހާ ބަނާނާ ކިލޯއެއް 40 ރުފިޔާއަށްވިއްކާއިރު ކަރާކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 20 ރުފިޔާއަށެވެ. މިޞުރު އަދި ޕާކިސްތާން ފޭރުކިލޯއެއް 100 ރުފިޔާއަށެވެ. 

އުފަންވެލި ފިހާރަތަކުން ހޯލްސޭލްކޮށް ތަކެތި ބައްލަވައި ގަތުމަށް ގުޅުއްވާނީ : 3328883 ރީޓޭލްކޮށް ބައްލަވައިގަތުމަށް: 3008883، އުފަންވެލި ބާޒާރު ފިހާރައަށް ގުޅުއްވުމަށް 3348883، އުފަންވެލި ޝޮޕް ހުޅުމާލެއަށް ގުޅުއްވަން 3358883، އޮޑިދޯނިފަހަރަށް ޑެލިވަރީ ކުރަން: 3323628

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


12%
ވ.ރަނގަޅު
12%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
25%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް