އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަބްރޫކަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެމު!

މަބްރޫކަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދެމު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 19 ސިކުންތު

ޕްރެސްކޮންފަރަންސްތަކުން ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަމާ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މިވަގުތު ހުންނެވީ ހުން އައުމުގެ ބައެއް ޢަލާމާތް ފެނިވަޑައިގަތުމުން އަމިއްލަފުޅަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގެނެވެ. 

އިންތިޒާރުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާއަށެވެ. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ނުވުމަށާއި އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވެވުން އެދި މިއަދުނޫސް ޓީމުން ދުޢާކުރަމުއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


27%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
24%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް