އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެމްބިއުލާންސް ލަސްވާ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިވާން ހިތްވަރުގަދަ ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުންތަކެއް ކުރިމަތިލައިފި

އެމްބިއުލާންސް ލަސްވާ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިވާން ހިތްވަރުގަދަ ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުންތަކެއް ކުރިމަތިލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 28 ސިކުންތު

އެމްބިއުލާންސް ނުލިބި ނުވަތަ އެމްބިއުލާންސް ލަސްވާ ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިތްވަރުގަދަ، ޚިދުމަތްތެރި ޕިކަޕް ޑްރައިވަރުންތަކެއް ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމްބިއުލާންސް ލަސްވާ ހާލަތްތަކުގައި އެމީހުންނާ ގުޅުމުން އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށެވެ.  

7777844: ޝަފީގު

7774211: ދޮންބެ

9993499: ސޮބާހު

7765219: އަޒްމީ

9102424: އިއްސެ

7678281: އަލީ މުހައްމަދު

Covid ge bali meehun kulli haalaiy thakugai sihee khidmaiy dhey marukazu thakah gendhiumah ambulance nulibi nuvatha lasvegen dhimaavaa haadhisaa thah kuda kurumah takaa , Maafannu medhu dhaairaage pickup gengulhey faraaiythakun pickup ga balimeehun gendhan jehijje haalatheh gai e khidmaiy foarukohdheyn vanee ninmaafa eve .

Veema efadha haalatheh dhimaave ambulance lasvejje nama thireegaivaa number thakah gulhun edhen. 

7777844 - Shafeeg 7774211 - Gas dhombe 9993499 - Sobah ( Sobbu ) 7765219 - Azmy 9102434 - Issey 7678281 - Ali Mohamed

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
20%
ރަނގަޅު
40%
އޯކޭ
40%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު