އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މިއަދު އިއުލާނުކުރެވުނު ހަމައެކަނި ލުޔަކީ 5 ން 8 އަށް އެކަނި ނުކުމެ ކަސްރަތުކުރެވޭކަން!

މިއަދު އިއުލާނުކުރެވުނު ހަމައެކަނި ލުޔަކީ 5 ން 8 އަށް އެކަނި ނުކުމެ ކަސްރަތުކުރެވޭކަން!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާއަށް މިއަދު އިއުލާނުކުރި ހަމައެކަނި ލުޔަކީ ފަތިހު 5 ން ހެނދުނު 8 އަށް އެކަނި ނުކުމެ ކަސްރަތުކުރެވޭކަމެވެ. އިތުރު އެއްވެސް ލުޔެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. 

މިސްކިތްތަކުގައި އެކަނި ނަމާދުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް މިސްކިތަށް ދެވޭނީ ބޭރަށް ނުކުމުގެ ހުއްދަ އޮތް މީހުންނަށް އެކަންޏެވެ. އެއީ މިހާރުވެސް އެކަން ހަމަ އޮތް ގޮތެވެ. 

މިކަންކަމުގައި ޕްރެސް ބެލި މީހުންނަށް އޮޅުންތަކެއް އެރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް