އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޖާނުން ފިދާވެގެން ޙަމަލާދީފާނެ މީހުން ރާއްޖޭގައި ތިބޭނެ!: ރައީސް ޞާލިޙް

ޖާނުން ފިދާވެގެން ޙަމަލާދީފާނެ މީހުން ރާއްޖޭގައި ތިބޭނެ!: ރައީސް ޞާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 27 ސިކުންތު

ޖާނުން ފިދާވެގެން ޙަމަލާދީފާނެ މީހުން ރާއްޖޭގައި ތިބޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

"ދިވެހިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ޖާނުން ފިދާވެގެން ހަމަލާދީފަ އެބަހުރި. ވީމާ ރާއްޖޭގަވެސް އެފަދަ މީހުން ތިބޭނެ ކަމަށް ބަލަނީ. ޖާނުންފިދާވުމުގެ ޙަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެމްއެންޑީއެފުން ދަނީ އެކަމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވަމުން." ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
50%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް