އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތު ސުފުރާ: ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމަށް ހިތްވަރުދޭ ސުފްރާ!

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތު ސުފުރާ: ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުމަށް ހިތްވަރުދޭ ސުފްރާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 22 ސިކުންތު

ސުންނަތް ރޯދަހިފާ ދުވަސްތަކުގައި މާފަންނު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ރޯދަވީއްލަން ޚާއްޞަ ސުފުރާއެއް އޮވެއެވެ. ގިނަ ބައަކު ސުފުރާގައި ބައިވެރިވެއެވެ. 

އެއްބައަކު ތަކެތި ހަދިޔާކުރަނީއެވެ. އަނެއްބައަކު ރޯދަވީއްލަނީއެވެ. 

ސުފުރާގައި ބައިވެރިވާ މީހުން ބުނަނީ ގިނަ ބައަކު އެކުގައި ރޯދަވީއްލުމުން ރޯދަހިފަން ހިތްވަރުލިބޭކަމަށެވެ. އަދި ސުފުރާއިން ރޯދަވީއްލުމުން ޖަމާޢަތުގައި މަޣްރިބް ނަމާދުކުރަން ފަސޭހަވެސްވާކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
33%
އޯކޭ
33%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް