އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢުމުރުން 10 އަހަރުގަ ކެމިސްޓްރީން އޭ ސްޓާރ ހޯދި ރަޔާންގެ ކާމިޔާބީ ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފި!

ޢުމުރުން 10 އަހަރުގަ ކެމިސްޓްރީން އޭ ސްޓާރ ހޯދި ރަޔާންގެ ކާމިޔާބީ ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފި!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 17 ސިކުންތު

މިއަހަރު ބޭއްވި އައިޖީސީއެސްއީ އިންތިޙާނުގައި ކެމިސްޓްރީން އޭ ސްޓާރ ހޯދި ޢުމުރުން 10 އަހަރުގެ ރަޔާން ހޯދި ކާމިޔާބީ ފުލުހުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުންވަނީ ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ލެބްގައި ތަޖުރިބާކާރުންނާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ރަޔާނަށް ދީފައެވެ.  

ރަޔާން ފަދަ ތޫނުފިލި ކުދިންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ޙިތްވަރުދީ، ކުރިއަށްދާން މަގުފަހިކޮށްދީ އެފަދަ ކުދިންނަށްޓަކައި ހެޔޮދުޢާކުރުމަކީ އެކުދިންނަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތަކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
100%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ