އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި އެއްލައްކަ އަށްޑިހަހާސް ރުފިޔާ ވަގަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފި!!

އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި އެއްލައްކަ އަށްޑިހަހާސް ރުފިޔާ ވަގަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފި!!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 34 ސިކުންތު

ޙަބަރުގެ ތިރީގައިވާ ވިޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހަކީ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި އެކައުންޓުން -/180000ރ އެހެން ފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުނާ  ކުރާ ތަހުގީގަށް ހޯދާ މީހެކެވެ.

ވީމާ މިމީހާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9790048 އަށް ގުޅާއި އެމައުލޫމާތެއް ހިއްސާކުރެއްވުމަށް އެދެއެވެ.

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


13%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
26%
އޯކޭ
53%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު