އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ "ސީދާ އަމާޒަށް" ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ގިނަ ބަޔަކު އަލަށް ގުޅިއްޖެ!

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ "ސީދާ އަމާޒަށް" ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ގިނަ ބަޔަކު އަލަށް ގުޅިއްޖެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 35 ސިކުންތު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ ކެމްޕޭން "ސީދާ އަމާޒަށް"ގެ ދަށުން ގިނަ ބަޔަކު އަލަށް އެޕާޓީއާއި ގުޅިއްޖެއެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިއްސާ އޮންނަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި 14 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބިއިރު "ސީދާ އަމާޒަށް" ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އެޕާޓީއަށް މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށް އެޕާޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އަލަށް ގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމާއި ހަވާލުވުމަށް ދޮޅު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް އެޕާޓީ އަންނަނީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަމުންނެވެ. 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


14%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
28%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު