އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރިޒްގު ތަނަވަސްވާ ހަތަރުކަމެއް-: އިބްނުލް ގައްޔިމް ރަޙިމަހުالله

ރިޒްގު ތަނަވަސްވާ ހަތަރުކަމެއް-: އިބްނުލް ގައްޔިމް ރަޙިމަހުالله


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 43 ސިކުންތު

އިބްނުލް ގައްޔިމް ރަޙިމަހުالله ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރިޒްގު ތަނަވަސްވާ ހަތަރުކަމެއްވެއެވެ. 

1- ރޭއަޅުކަން ކުރުން  

2- ސަޙަރުގެ ވަގުތުގައި ފާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދުޢާ ކުރުން 

3- ޞަދަގާތް ކުރުން 

4- ހެނދުނާއި ހަވީރުގެ ޛިކްރުތަކަށް ރައްކާތެރިވުން. 

ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


28%
ވ.ރަނގަޅު
4%
ރަނގަޅު
19%
އޯކޭ
47%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް