އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗްތައް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓސްއާ ޒެނިތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗްތައް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓސްއާ ޒެނިތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 46 ސިކުންތު

މައިލޯ ނެޓްބޯލް ޓޫނަމަންޓްގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗްތައް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓސްއާއި ޒެނިތު ސްޕޯޓްސް  ކްލަބުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ   

ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ޔުނިޓެޑް ޔުނިޓީ ސްޕޯޓްސްކްލަބް  ބައްދަލުކުރި މެޗް 05/88 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެވެ. މެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކެޕްޓަން އައިމިނަތު ރީމް ޝާމްއެވެ. 

ދެވަނައަށް ކުޅުނު ޒެނިތް ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި  ކްލަބް މެޓްރިކްސް ބައްދަލުކުރި މެޗް 34/37 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ޒެނިތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބެވެ. މެޗްގެ ކްއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމް ހޯދީ ޒެނިތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޢާއިޝަތު ނީޝާއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް