އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޑިސެމްބަރު މަހު އެންމެންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަންފަށާނެ! އެންމެންވެސް އަވަހަށް ޖަހާތި!: ރައީސް ޞާލިޙް

ޑިސެމްބަރު މަހު އެންމެންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަންފަށާނެ! އެންމެންވެސް އަވަހަށް ޖަހާތި!: ރައީސް ޞާލިޙް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 10 ސިކުންތު

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުހެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޢާންމުކޮށް އެންމެންނަށް ކޮވިޑުގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ވީހާއަވަކަށް ޑޯޒް ލިބިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. 

ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާލުވެފައިވަނީ މިހާރުވެސް 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދެމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ. ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒިފުންނަށާއި ފޮރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުުންނަށް މިހަފްތާގައި ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ޞާލިޙް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަހުމަދު