އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބޫސްޓަރޑޯޒް ޖަހައިފިނަމަ އައްޑިހަ އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ! އަވަހަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރައްވާ!: ޑރ. ޝާހް

ބޫސްޓަރޑޯޒް ޖަހައިފިނަމަ އައްޑިހަ އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭ! އަވަހަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރައްވާ!: ޑރ. ޝާހް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 39 ސިކުންތު

ކޮވިޑް ވެކްސިންތައް ފުރިހަމަކޮށް ބޫސްޓަރޑޯޒް ޖަހައިފިނަމަ 80 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭކަމަށް ޑރ. ޝާހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.   

ޑރ. ޝާހް މިއަދުވެސް ވިދާޅުވީ އަވަހަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާ ކަމަށެވެ.  

ޑރ. ޝާހް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުންވެސް ބަންދުނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށާއި އަދި އިޤްޠީޞާދީ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނުއަންނާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


25%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް