އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ދިއްދޫގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް ކާފިއު ހިންގަނީ!

ދިއްދޫގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް ކާފިއު ހިންގަނީ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 55 ސިކުންތު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހއ. ދިއްދޫގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް ކާފިއު ހިންގަންފަށައިފިއެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ދިއްދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެރަށުގައި ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ ސިއްހީ ގޮތުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އެރަށް މޮނީޓަރިންގްއަށް ލާފައި ވާތީ، ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ކޮވިޑް ދިއްދޫ ޓާސްކް ފޯސް އިން ކައުންސިލަށް ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދިއްދޫ އަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރޭގަނޑު 9:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް އެއީ ކާފިއު ވަގުތުކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވެއެވެ. އެއާއެކު އެވަގުތުތަކުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، ހުއްދަ ދީފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވާ އެހެން އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާ ވާނެ އެވެ. އަދި މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެރަށަށް އަރާ ފޭބުންވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ 25 ރަށެއްވަނީ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
33%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
66%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު