އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރަމަޟާން މަހުކުރި ބުރަ މަސައްކަތް އޮޔާލާން ބޭނުންނުވާނަމަ ބޭނުން ނޫންނަމަ އަނގަ ބަންދުކުރަން ޖެހޭނެ!: މުފްތީ މެންކް

ރަމަޟާން މަހުކުރި ބުރަ މަސައްކަތް އޮޔާލާން ބޭނުންނުވާނަމަ ބޭނުން ނޫންނަމަ އަނގަ ބަންދުކުރަން ޖެހޭނެ!: މުފްތީ މެންކް


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 2 ސިކުންތު

ރަމަޟާން މަހު ކުރި ހެޔޮ އަމަލުތަކުގެ ސަވާބަށް އެދޭނަމަ އެމީހެއްގެ އަނގަ ބަންދުކުރަން ޖެހެއެވެ. ދުލުން ބުނާ ބަސްތަކަށް ބިރުވެތިވާން ޖެހޭނެއެވެ. ނޫން ނަމަ އެހައި ބުރަ މަސައްކަތުން ކުރި ހެޔޮ އަމަލުތައް ދާނީ ބާޠިލުވަމުންނެވެ.

ރަމަޟާން މަހު ކުރި ހެޔޮ އަމަލުތަކަކީ ތިމާއަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ފައިދާ ކުރާނެ އަމަލުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ތިމާ އާއި ނުބެހޭ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް ނުދައްކާށެވެ! މީސްތަކުންގެ އަމިއްލަ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައް ނުދައްކާށެވެ. ޣީބައަކަށް ވެދާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާށެވެ!

ތިބާ ކުރި ހެޔޮ އަމަލުތައް ބާޠިލުވެދާނެ ކަމަށް މިބުނަނީ ތިބާއަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުންނަށް ބަދަލުދޭން ޖެހި ތިބާ ކުރި ހެޔޮ އަމަލުތައް ތިބާގެ އަތުން ބީވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށެވެ. އެއީ އެއްވެސް މީހަކު އެދޭނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

ވީމާ ތިމާގެ އަނގައަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ސަމާލުކަން ދޭށެވެ. ބޭކާރު ވާހަކަތައް ނުދައްކާށެވެ. ހެޔޮ ބަހެއް ނޫނީ ނުބުނާށެވެ! ޛިކްރުކުރުން ގިނަކުރާށެވެ. އެއިރުން ސަވާބު ދާނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހު ސަލާމަތްކަން ލިބޭނީ އެއިރުންނެވެ.

--މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުސަކުން

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
25%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް