އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ބުރަވި ނަމަވެސް ހީވާގިވެލާށެވެ! ސުވަރުގެ ލިބުމުން ޙާޞިލުކުރަން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތްތަކާ އުފުލި ތަކްލީފްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތިގެންދާނެއެވެ!

ބުރަވި ނަމަވެސް ހީވާގިވެލާށެވެ! ސުވަރުގެ ލިބުމުން ޙާޞިލުކުރަން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތްތަކާ އުފުލި ތަކްލީފްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން ނެތިގެންދާނެއެވެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 58 ސިކުންތު

"އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމަށް މަސައްކަތްތް ކުރުމުގައި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވަރުބަލިވި ނަމަވެސް އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ޙާޞިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ކުރި ހުރިހާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއްގެމަތިން ހަނދާން ނެތެއެވެ.

ހަމައެފަދައިން ސުވަރުގެ ވެއްދެވުމުން ލިބޭ އުފުލުގައި ސުވަރުގެ ޙާޞިލުކުރަން އެމީހަކު ދުނިޔޭގައި ހުރެގެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއި އުފުލި ތަކްލީފްތަކުގެ މަތިން ހަނދުމަ ނެތިގެންދާނެއެވެ." –ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް

ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެފައި އެވަނީ ހަމަ އެންމެންވެސް ކުރަމުން ގެންދާ އިޙްޞާޞްތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ. ކުރަމުން ގެންދާ ތަޖުރިބާ ތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ. ވަޒީފާ ލިބުމުން ވަޒިފާ ހޯދަން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތް ހަނދާނަކު ނުހުންނާނެއެވެ. ލޯބިވެރިޔާ އާއި ކައިވެނި ކުރެވުމުން ލޯބިވެރިޔާ ޙާޞިލުކުރަން ކުރި މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ހަނދާނަކު ނުހުންނާނެއެވެ.

އެތާނގެ ދަށުން ފެން ކޯރުތައް ހިނގާ "ފެހިކުލައިގެ ބާލީސްތަކުގައި ލެނގިލައިގެން، އަދި މަޚުމަލު ގެ ގޮދަޑިތަކާއި، ރީތި ދޫލަތަކުގައި ތިބޭ ޙާލުގައި" އަދި "ހެޔޮކަން ބޮޑު، ރީތި އަނބީން އެތަންތާނގައިވާއިރު" އިތުރަށް ހަނދާންވާނީ ކޮން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


55%
ވ.ރަނގަޅު
22%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
22%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް