އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފުލުހެއްގެ ޚިދުމަތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢްރީފް!

ފުލުހެއްގެ ޚިދުމަތަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަޢްރީފް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

"ބޯވާރޭގައި ޓްރެފިކް ލައިޓް ނުފެންނަވަރަށް ވާރޭ ބޯވެފައިވަނިކޮށް އާދައިގެ ފުލުހެއް ސައިކަލް ޕާކު ކުރުމަށްފަހު ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓައިދީފި. 

ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އިތުބާރާއި ލޯބި ލިބެނީ މިފަދަ ފުލުހުންގެ ސަބަބުން

ޝުކުރިއްޔާ! @PoliceMvގެ މިއޮފިސަރަށް!" 

މިޓްވީޓް ޢާންމުވުމާއިއެކު ގިނަ ބައަކު ގެންދަނީ ފުލުހަށް ތަޢްރީފްކުރަމުންނެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ މިބާވަތުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް އަބަދުވެސް ރައްޔިތުން ތަޢްރީފްކުރެއެވެ. އިތުބާރު ގެއްލިގެންދަނީ ފުލުހުންނަށް އަމުރުކުރަން މަތީގައި ތިބޭ ބައަކު ކުރާ ބައެއް އަމުރުތައް ތަންފީޒުކުރުމުންކަން ގިނަ ބައަކު ފާހަގަކުރެއެވެ. 

https://twitter.com/XefroX/status/1548657863832133633

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


31%
ވ.ރަނގަޅު
6%
ރަނގަޅު
25%
އޯކޭ
37%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު