އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަމާނާތެއް! ﷲ ސުވާލުކުރައްވަވާނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

މަސްއޫލިއްޔަތަކީ އަމާނާތެއް! ﷲ ސުވާލުކުރައްވަވާނެ!: ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 49 ސިކުންތު

"ކޮންމެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީވެސް އަމާނާތެއް! 

ފަހުން ސުވާލުވެވޭނެ ކަމެއް!

ޚިޔާނާތްތެރި ވެއްޖެނަމަ އޭގެ އަގު ދައްކަން ޖެހޭނޭ ކަމެއް!"

- ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދު

ޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދަކީ ވެރިންނާއި މުއައްސަސާތަކުން އަދި ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް އެމީހަކާއި ﷲ ތަޢާލާ ޙަވާލުކުރައްވަވާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަމާނާތްތެރިކަމާއިއެކު އަދި ﷲ ތަޢާލާ އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް އަދާކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޢިލްމުވެރިއެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
50%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް