އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޢިލްމުވެރިންގެ ގައިގަ ނުޙައްޤުން އަތްލުމަކީ ދައުލަތްތައް ނެތިވެ، ވެރިކަންތައް ވެއްޓި ގައުމުތައް ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ސަބަބެއް!

ޢިލްމުވެރިންގެ ގައިގަ ނުޙައްޤުން އަތްލުމަކީ ދައުލަތްތައް ނެތިވެ، ވެރިކަންތައް ވެއްޓި ގައުމުތައް ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ސަބަބެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 45 ސިކުންތު

"ޢިލްމުވެރިންގެ ގައިގައި ނުހައްގުން އަތް ނުލާތި! ދައުލަތަކަސް ވަކި ފަރުދަކަސް! ޢިލްމުވެރިންގެ ގައިގައި ހުންނާނީ 'ވިހަ' މަސް! ޔައުނީ، ދައުލަތްތައް ނެތިވެ، ވެރިކަންތައް ވެއްޓި ގައުމުތައް ސުންނާފަތި ވެފައިވަނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް ނުހައްގުން ކުރެވުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން!"

މިބަސްކޮޅަކީ ހެޔޮ ބަސްކޮޅެއް ކަމަށް (ޞަދަޤާތެއް ކަމަށް) ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވަނީ ރީޓްވީޓްކުރައްވައިފައެވެ. 

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
100%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
0%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް