އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ޕާކިސްތާނަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން 33 މިލިއަން މީހުން ޙާލުގަ ޖެހިއްޖެ-

ޕާކިސްތާނަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން 33 މިލިއަން މީހުން ޙާލުގަ ޖެހިއްޖެ-


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ޕާކިސްތާނަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން 33 މިލިއަން މީހުން ޙާލުގަ ޖެހިފައިވާކަމަށް އެ ޤައުމުން ބުނެފިއެވެ. ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ސިންދު ޕްރޮވިންސަށް މެދުނުކެނޑި ވާރޭ ވެހޭތާ 3 މަސްވެއްޖެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. 

ބުރާސްފަތިދުބަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން 900 އަސްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މަރުވެފައެވެ. 

ޕާކިސްތާނުން މިހާރު ވަނީ އެެހން ޤައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައެވެ. މިފަދަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެން މިދިއައީ އިޤްޠިޞޯދީ ގޮތުން ޕާކިސްތާނަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަގުތެއްގައިކަން އައިއެމްއެފުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް