އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގަ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ތަހުނިޔާ!

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގަ ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ތަހުނިޔާ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 13 ސިކުންތު

"ރާއްޖެ އިސްލާމް ވިދުވަހުގެ ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރަން. ދިވެހިންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނިޢުމަތަކީ މީގެ 896 ކުރިން އިސްލާމް ދީނުގެ ނޫރުން މި ދީބު އުޖާލާވެގެން ދިއުމެވެ. الله ތަޢާލާ މި ދިވެހިފަސްގަނޑު އިސްލާމް ދީނުގެ ފުރިހަމަ ހިދާޔަތުގައި ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ލަހައްޓަވާށިއެވެ." އާމީން

- ޤާސިމް އިބްރާހީމް / ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު  

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


33%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
16%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް