އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ތިލާވަތު ސަޖިދަ ޖަހާއިރު ﷲ އަކްބަރު ކިޔާފަތޯ ސަޖިދައަށް ދާނީ؟ އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާނީ؟

ތިލާވަތު ސަޖިދަ ޖަހާއިރު ﷲ އަކްބަރު ކިޔާފަތޯ ސަޖިދައަށް ދާނީ؟ އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާނީ؟


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 31 ސިކުންތު

ސުވާލު: ތިލާވަތު ސަޖިދަ ޖަހާއިރު ﷲ އަކްބަރު ކިޔާފަތޯ ސަޖިދައަށް ދާނީ އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާނީ؟ 

ޖަވާބު: ހަމައެކަނި ސަޖިދަކޮށްލާފައި ދުޢާ ކިޔާ ނިމިގެން ތެދުވާނީ 

- ޖަވާބުދެއްވީ: ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޟް ޢަބްދުއްލަޠީފް

 

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


18%
ވ.ރަނގަޅު
9%
ރަނގަޅު
15%
އޯކޭ
57%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް