އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ފަންސާސް ރުފިޔާގެ އައު ޗާޕު މިއަދުން ފެށިގެން ދައުރުކުރަމުންދާނެ: އެމްއެމްއޭ

ފަންސާސް ރުފިޔާގެ އައު ޗާޕު މިއަދުން ފެށިގެން ދައުރުކުރަމުންދާނެ: އެމްއެމްއޭ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 5 ސިކުންތު

50 ރުފިޔާގެ އައު ޗާޕު 1 ޑިސެންބަރު 2022 އިން ފެށިގެން ދައުރުކުރަމުންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އަލަށް ޗާޕުކޮށްގެން ނެރޭ 50ރުފިޔާގެ އާޗާޕުގައި ދިވެހި ރުފިޔާގެ ނިޝާން ހިމަނާފައިވެއެވެ. މި ނޫޓުގައި ރުފިޔާގެ ނިޝާން ހިމަނާފައިވަނީ ނޫޓުގެ މޫނުމަތީގެ ވާތްފަރާތުގެ މަތީގައިވާ މޫނުމަތީގެ އަގާއެކުއެވެ. އަދި ނޫޓުގެ ފަހަތުގެ ކަނާތް ފަރާތުން މަތީގައިވާ މޫނުމަތީގެ އަގާއެކުއެވެ.

ނޫޓުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމެވެ. ނޫޓުގައިވާ ތާރީޚަކީ 08 ސެޕްޓެންބަރު 2022، 12 ޞަފަރު 1444އެވެ.

މި ނޫޓާއެކު މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ 50 ރުފިޔާގެ ނޫޓުވެސް ދައުރުވަމުން ދާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ވަނީ ބުނެއެވެ.

 

ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް


އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް