އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އުރީދޫ އެމްފައިސާއިން މިސްކިތު ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ!

އުރީދޫ އެމްފައިސާއިން މިސްކިތު ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 1 މިނެޓް, 42 ސިކުންތު

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ "ޗާލު މިސްކިތް ފަންޑް" އަށް އުރީދޫ އެމްފައިސާއިން ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރެވޭނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. 

މިކަމާގުޅިގެން އުރީދޫއިން ބުނެފައިވަނީ މިސްކިތް ފަންޑަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިސްކިތްތަކުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކިއުއާރް ކޯޑް ސްކޭން ކޮށްލުމަށް ފަހު އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް އެ ފަންޑަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަށް ޖެނުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަހު (ހޮނިހިރު) ހެނދުނު 9 ފެށިގެން 6 އަދި ރޭގަނޑު 8 ފެށިގެން 11 އާއި ހަމައަށް މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު