އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ހަރުކަށި ޔަހޫދީން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް!

ހަރުކަށި ޔަހޫދީން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް މަޖިލީހަށް ޕެޓިޝަނެއް!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 41 ސިކުންތު

އިސްރާއީލުގެ ހަރުކަށި ޔަހޫދީން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް "ރައިޓް މޫވްމަންޓުން" އިސްނަގައިގެން ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކްލަބްތައް ގުޅިގެން، އިސްރާއީލުގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ޔަހޫދީން ފަލަސްތީނު ނައްތާލުމަށް ކުރަމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ފަލަސްތީނުގެ ލޮބުވެތި އަހުންނާއި އުހްތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން އިސްރާއީލުގެ ރަށްވެހިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މިޕެޓިޝަން މަޖިލީހަށް ހުޝަހަޅާފައިވަނީ 1000 ސޮޔާއެކުއެވެ.

ރައިޓް މޫވްމަންޓުން ބުނާ ގޮތުގައި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 15އާ ހަމައަށް ސޮއިކުރުން ކުރިޔަށް ދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު އެހާތަނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ސޮޔަކާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޕެޓިޝަން ހުށަހެޅުމަށް ރައިޓް މޫވްމަންޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
ހަސަން އަލީ