އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. 

މިހާރު ޗައިނާގެ ޝެންހާއީގައި ކުރިއަށްދާ އައިޓީބީ ޗައިނާ ފެއަރގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް، ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ އެގްޒެކެޓިވް ވައިސް ޕްރެސިޓެންޓު، އީވީޕީ، ވަން ޗިންގޗާއޯ އާއި އެކު ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. 

ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ އީވީޕީ އާއިއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ގުޅިގެން ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކާއި ޗައިނާ އާއި ގުޅާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާކަމަށެވެ.

މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާޢިރު މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެތެރޭވަނީ ޗައިނާ އީސްޓަން އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު