އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ގޯތި ބަދަލުކުރަން އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު!

ގޯތި ބަދަލުކުރަން އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 36 ސިކުންތު

ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު އޮންނާނެކަމަށް ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބުނު މީހުން، ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ހުޅުވާލިއިރު 1096 ގޯއްޗަށް އެދި 2210 މީހުން ފޯމު ހުށައަޅާފައިވެއެވެ.

ގިރާވަރު ފަޅުން 5432 ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ނިންމާ އޭގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއަދަދަށް އެތަނުން ގޯތި ނެގެން ނެތުމުން، މި ސަރުކާރުންވަނީ ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައެވެ.

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މިއަދު