އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ މުނިފޫހިފިލުވުން ކުޑަކުދީން އިޢުލާން ސާރޗް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބޭ ކުދިންގެ ލިސްޓް ހާމަކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބޭ ކުދިންގެ ލިސްޓް ހާމަކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 51 ސިކުންތު

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމުން ލޯން ހަމަޖެހުނު ދަރިވަރުްގެ ނަންތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ހަޔަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާންމުކުރި ލިސްޓަށް ބަލާއިރު މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރަން ސަރުކާރުންދޭ ލޯނަށް އެދި 1709 އެޕްލިކޭޝަން ލިބިފައިވާއިރު މީގެ ތެރެއިން ލޯނަށް ޝަރުޠު ހަމަވަނީ 1153 ދަރިވަރުންނެވެ. އަމި އަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމުން މިހާތަނަށް "ސެލެކްޓް" ވެފައިވާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަކީ 1،015 އެވެ.

މީގެއިތުރުން ލޯނަށް އެދި ހުށައެޅި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ޕައިލެޓުކަން ކިޔެވުމަށް 148 ދަރިވަރުން ހުށައެޅި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ފްލައިން ސްކޫލުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބެލުމަށްފަހު ޕައިލެޓްކަން ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވާނީ މެރިޓް އުޞޫލުން ބަލާ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބުނު 10 ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށް ހަޔަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. މަރްޔަމް މާރިޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

 

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު