އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ކަޝޯޤީ "ހިމޭންކޮށްލަން" ވަލީ އަހުދު އަމުރުކުރައްވާ ފޯނުކޯލެއްގެ އޯޑިއޯ ސީއައިއޭއަށް ލިބިފަވޭ!

ކަޝޯޤީ "ހިމޭންކޮށްލަން" ވަލީ އަހުދު އަމުރުކުރައްވާ ފޯނުކޯލެއްގެ އޯޑިއޯ ސީއައިއޭއަށް ލިބިފަވޭ!


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 48 ސިކުންތު

މަރާލާފައިވާ ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ކަޝޯޤީ ވީހައި އަވަހަކަށް "ހިމޭންކޮށްލަން" ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަމުރުފުޅު ކުރައްވާ ފޯނުކޯލެއްގެ ރެކޯޑިން ސީއައޭއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސް އާއި ޙަވާލާދީ ޢަރަބިނޫހަކުން ބުނެފިއެވެ.

އަދިވެސް ސައުދިއަރަބިޔާއިން ބުނަމުން ގެންދަނީ ކަޝޯޤީ މަރާލުމުގައި މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާނުގެ އަތެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. މިކަމުގައި މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން އަށާއި ސަލްމާން ރަސްގެފާނަށް ތުހުމަތުވެސް ނުކުރުމަށް ސައުދީ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ވަނީ ދާދިފަހުން އިންޒާރުވެސް ދެއްވައިފައެވެ. 

މިކަމުގައި ފުރަތަމަވެސް ސައުދީން ދޮގު ހެދުމާއި އަދި ފެންނަމުންދާ ހެކިތަކަށް ބެލުމުން ތުރުކީން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކީ ތެދުކަން އަންނަނީ ހާމަވަމުންނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


17%
ވ.ރަނގަޅު
7%
ރަނގަޅު
39%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް