އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

އިރާޤްގަ ފެން ބޮޑުވެ 21 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިރާޤްގަ ފެން ބޮޑުވެ 21 މީހުން މަރުވެއްޖެ


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 40 ސިކުންތު

މިހާރު އިރާޤަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފާއިތުވި 2 ދުވަސްތެރޭ 21 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ. ބައެއް މީހުން ގެނބިގެން މަރުވެފައިވާއިރު އަނެއް ބައަކު މަރުވެފައިވަނީ ކާރު އެކްސިޑެންޓްވުން ފަދަ ހާދިސާތަކުގައެވެ. 

އިރާޤުން ބުނެފައިވަނީ ސަރަހައްދަށް ކުރަމުން ދަނީ އާދައާ ޚިލާފް ވިއްސާރައެއް ކަމަށާއި އެތައް ހާސް ބައަކު ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އިރާޤަށް މިވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް