އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ޢާއިލީ ތަރިކައެއްގެ މައްސަލައެއްގަ އަންހެނަކާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފި

ޢާއިލީ ތަރިކައެއްގެ މައްސަލައެއްގަ އަންހެނަކާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 50 ސިކުންތު

ޢާއިލީ ތަރިކައެއްގެ މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރާލައިފިއެވެ. 

ހައިދަރު އާބާދުގެ ފުލުހުން ބުނީ އުމުރުން 45 އަހަރުގެ މަންމަ އާއި 22 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ދެމައިން ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ތަޅުގަނޑުމަތީގައި އޮއްވައި ކަމަށާއި ފެނުނުއިރުވެސް ބޮލަށް ކޮށްފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ލޭ ފައިބަމުން ދިއަ ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ދެމައިން މަރާލީ ޢާއިލާގެ ބައަކު ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި މަރާލީ ދެބަސްވުން އުފެދިފައިވާ ޢާއިލީ ތަރިކައެއްގެ މައްސަލައިގައި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެމައިންގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓޮމް ރިޕޯޓް ލިބުމުން ތަޙްޤީޤަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


36%
ވ.ރަނގަޅު
8%
ރަނގަޅު
20%
އޯކޭ
36%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މޫސާ ވަހީދު