އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ދިރާގުގެ ޗެއާމަނަކަށް އިސްމާއިލް ވަހީދު އައްޔަނު ކޮށްފި

ދިރާގުގެ ޗެއާމަނަކަށް އިސްމާއިލް ވަހީދު އައްޔަނު ކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 2 މިނެޓް, 11 ސިކުންތު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ދިރާގުގެ އާ ޗެއާމަނަކަށް އެކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) އިސްމާއިލް ވަހީދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

 

މިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނު ކުރައްވަވަމުން، ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިޒާރު ވިދާޅުވީ، ދިރާގުގެ ޗެއާމަން ކަމށް އިސްމާއިލް ވަހީދު އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޗެއާމަނުންނާއި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުން އަދި ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އައްޔަން ކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

 

އިސްމާއިލް ވަހީދާކީ ދިރާގު އުފެދުނީއްސުރެ އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

 

ދިރާގު ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ވެސް އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ އިސްމާއިލް ވަހީދަކީ އެކުންފުނީގެ އިންޖިނިއަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


0%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
100%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
މަރިޔަމް ވަހީދާ