އެންމެފަސް (current) ޚަބަރު ރިޕޯޓް ދީން ކުޅިވަރު ދުނިޔޭގެ ޙަބަރު ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު މުނިފޫހިފިލުވުން ފޮޓޯ ގެލެރީ އިޢުލާން ސާރޗް

ލަންކާގެ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އާ އިންޞާފު އަރާހަމަކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންކާގެ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އާ އިންޞާފު އަރާހަމަކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި


އާރޓިކަލްކިޔުމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ : 0 މިނެޓް, 32 ސިކުންތު

ސްރީލަންކާގެ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ސްޓާފް، ރަވިންދްރަ ގުނަރަތުނަ އާއި އިންޞާފު އަރާހަމަކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފޯޓް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްގެދަށުން މިހާރު އޭނާ ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ބަނދުކޮށްފައެވެ. 

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 2008، 2009 ގައި 11 ޒުވާނަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި މީހަކު ފިލަން އެހީތެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

އާރޓިކަލް ރޭޓްކުރައްވާ


50%
ވ.ރަނގަޅު
0%
ރަނގަޅު
0%
އޯކޭ
50%
ކަމަކުނުދޭ

Advertisement

ކޮމެންޓް ކުރެއްވުމަށް
އަބްދުއްލަތީފް